ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) BLU TV İLETİŞİM VE DİJİTAL YAYIN HİZMETLERİ A.Ş. (Mersis No: 0178077020800011), (bundan sonra “BluTV” olarak anılacaktır) ile www.blutv.com adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan BluTV uygulamalarından BluTV’nin sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının BLU TV kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ALICI, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.blutv.com adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile BLU TV, www.blutv.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan BluTV uygulamalarından BluTV’nin sunduğu ve BluTV’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı; ALICI da BluTV kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında BluTV’ye ödemeyi taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ

a. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır. ALICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

b. ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, BluTV’ye bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan BluTV’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın bilgilerinde değişklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ALICI’nın sorumluluğundadır.

c. ALICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından BluTV’nin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d. ALICI, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal BluTV’ye haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan BluTV’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

a. ALICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.blutv.com ve BluTV uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. ALICI, BluTV’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ALICI’ya devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

c. BluTV’nin işbu Sözleşme kapsamında Dijital İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

d. BluTV, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. ALICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı BluTV’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

e. BluTV’nın sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ALICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan BluTV’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. BluTV içeriklerinin görüntü kalitesi cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir ve konumunuz, İnternet bağlantınızın hızı ve sunduğu bant genişliği gibi çeşitli unsurlardan etkilenebilir. BluTV içeriklerini izlemeye başlayabilmek için geçmesi gereken süre; o sırada kullanmış olduğunuz internet bağlantı hızı ve bant genişliğiniz, konumunuz gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterecektir.

f. Blu TV, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

g. ALICI, BluTV’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde ALICI, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. BluTV, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

h. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, BluTV’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında BluTV’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. ALICI, BluTV’nin internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, ALICI’nın BluTV hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve BluTV’nin oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j. ALICI, BluTV’nin, üçüncü taraflarca kendi ürünleri ve/veya hizmetleri ile sunulan üyelikler de dâhil olmak üzere, farklı üyelik planları sunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, üyelik planlarının, üyeliğin başlatılması sırasında veya devam eden dönemlerde BluTV tarafından kendisine sunulacak iletişimler ile bildirilecek olan farklı koşullara ve sınırlandırmalara sahip olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k. ALICI, kurumsal işbirlikleri kapsamında oluşturulan ve üçüncü taraflarca Alıcı’ya sunulan ve/veya Blutv tarafından bir kampanya kapsamında indirimli ve/veya promosyonlu olarak sunulan kupon kodu ile üyelik başlatması halinde BluTV'nin kendi münhasır takdir yetkisine istinaden içeriklerle birlikte reklam gösterimi yapma hakkına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

l. İşbu Sözleşme kapsamında ALICI, doğrudan BluTV tarafından temin edilmeyen Dijital Üyelik ve/veya Kupon Kodları ile BluTV platformundan üyeliğini başlattığında, süreli üyelik temini Blu TV tarafından gerçekleştirilmediği için bu kapsamda ALICI'nın mevcut hizmete ilişkin uyuşmazlıklarda öncelikli muhatabı; ALICI'nın elektronik hizmeti temini esnasında ilgili ön bilgilendirme formu ve/veya mesafeli satış sözleşmesine tarafı olan aracı kuruluştur.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. Blu TV, ALICI’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.blutv.com internet adresi, BluTV uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. BluTV, kişisel veri sahibi olan ALICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, BluTV’nin internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve BluTV’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. ALICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. BluTV; ALICI ‘nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. BluTV, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Blu TV, ALICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. BluTV, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

e. BluTV, ALICI bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ALICI verilerinin aktarımı hususunda BluTV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ALICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. Blu TV, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

f. BluTV, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

g. ALICI’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ALICI, Blu TV ile www.blutv.com adresinden (veya internet sitesinde bulunan form aracılığı ile) irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını talep edebilir. BluTV, ALICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

h. ALICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.blutv.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ALICI’nın cihazına yerleştirilir.

i. BluTV, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle BluTV’ye göndermelidir. Talebin Blu TV tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

8. HİZMET BEDELİ

ALICI, ön bilgilendirme formunda belirtilen ve www.blutv.com web sitesinde BLU TV tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça BluTV’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

BluTV her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin ALICI’dan tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen ALICI, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılır.

9. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ALICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ALICI’dan tahsil edilecektir.

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

BluTV, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ALICI hiçbir nam altında BluTV’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

ALICI, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve /veya kullandıramaz, 3. kişi ve / veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya devredemez. BluTV tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda BluTV’nin zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

ALICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde BluTV’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

ALICI, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ALICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler BluTV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.